Oppdrett

I Trønderkatten har vi mange oppdrettere av ulike raser. Er du på jakt etter nytt familiemedlem eller er nysgjerrig på  en rase, anbefaler vi at du kontakter en av våre oppdrettere. 

Hva er en rasekatt?
En rasekatt er en katt som er registrert i en stambok og kan bevise det med en stamtavle utstedt av NRR. Det vil vanligvis bety en katt med kjent avstamning i mange generasjoner bakover, som viser at oppdrettere har arbeidet for å avle fram en katt med et bestemt utseende, slik det er spesifisert i standarden for rasen.

Hva er en katterase?
En katterase er definert ved en beskrivelse for bedømming av rasen på utstilling – standarden – og ved reglene for stambokføring av rasen. Standard og stambokregler bestemmes av internasjonale organisasjoner, for NRRs vedkommende FIFe – og tildels av de nasjonale forbund selv, altså NRR for Norge.

Hver rase har noen egenskaper som er vanskelig å definere i en standard, men som oppdretterne er godt kjent med og forsøker å bringe disse videre i avl. Vi arbeider for å ta til oss lærdom og ønsker å fokusere på helse og velvære i vår avl.

Huskatt
En huskatt er en katt som ikke har stamtavle.

Om du har en huskatt som du vil stille ut på en katteutstilling, må katten registreres hos NRR. Den får da et Huskattbevis. Skjema for å registrere huskatt finner du på Skjema-siden vår.

Det er egne klasser for huskatter på våre utstillinger. De er inndelt i langhårskatter og korthårskatter.

De kan ikke få sertifikater, slik som rasekattene, men de kan bli BIS (Best in Show)

Alle katter som skal delta på utstilling må være vaksinert etter NRRS/FIFes regler, og de må være ID-merket.  For huskatt gjelder også at etter fylte 10 måneder må de være kastrert.

SW17 BW19 IC La Lune D'Or Ozols, Orientalsk korthår

Presentasjon

Her får du informasjon om ulike katteraser og litt om klubb og utstilling :)

Kategorier

Kattene er delt i 4 kategorier, hvor kattene i hver av kategoriene konkurrerer mot hverandre og til den avsluttende konkurransen, Best In Show (BiS) på utstillingen.

Kategori 1:

 •  Exotic  – EXO

 •  Perser  – PER

 •  Ragdoll  – RAG

 •  Hellig Birma  – SBI

 •  Tyrkisk Van  – TUV

Her finner du oppdrettere i klubben av disse rasene 

Kategori 2:

 •  American curl korthår  – ACS

 •  American curl langhår  – ACL

 •  Maine coon  – MCO

 •  Neva Masquerade  – NEM

 •  Norsk skogkatt  – NFO

 •  Sibirsk katt  – SIB

 •  Tyrkisk angora  – TUA

 •  La Perm Langhår  – LPL

 •  La Perm Korthår  – LPS

Her finner du oppdrettere i klubben av disse rasene

Kategori 3:

 •  Bengal  – BEN

 •  Britisk Korthår  – BSH

 •  Britisk Langhår  – BLH

 •  Burmeser  – BUR

 •  Burmilla  – BML

 •  Chartreux  – CHA

 •  Cymric  – CYM

 •  Egyptisk mau  – MAU

 •  Europé  – EUR

 •  Korat  – KOR

 •  Kurilsk bobtail korthår  – KBS

 •  Kurilsk bobtail langhår  – KBL

 •  Manx  – MAN

 •  Ocicat  – OCI

 •  Selkirk  Rex Langhår  – SRL

 •  Selkirk  Rex Korthår  – SRS

 •  Sokoke  – SOK

 •  Snowshoe  – SNO

 •  Singapura  – SIN

Her finner du oppdrettere i klubben av disse rasene

Kategori 4:

 •  Abyssiner  – ABY

 •  Cornish rex  – CRX

 •  Devon rex  – DRX

 •  Don Sphynx  – DSP

 •  German rex  – GRX

 •  Japanese bobtail  – JBT

 •  Russisk blå  – RUS

 •  Somali  – SOM

 •  Sphynx  – SPH

 •  Balineser  – BAL

 •  Orientalsk korthår  – OSH

 •  Orientalsk langhår  – OLH

 •  Peterbald  – PEB

 •  Siameser  – SIA

 •  Thai  – THA

Her finner du oppdrettere i klubben av disse rasene