Historikk

2020-tallet

Alle forberedelser og påmeldinger var godt i gang mot utstilling i palmehelga 2020 og Autronica-hallen.

Så kom COVID-19 og for første gang i historien kom avlysningen

2020 , 2021

Så får vi se 😊

Takk til alle som har blitt med oss gjennom historien.

 

2010-tallet

*Klubben fokuserte mye på kvalitet og publikumstekke rundt sine utstillingsarrangement.

*Kreative idéer og utprøvinger, både tekniske og estetiske ble gjennomført, og scene, bannere, burgardiner, Powerpoint-presentasjoner på skjerm og skillevegger ble fast innslag.

*Trønderkatten startet med felles middag for våre medlemmer i forbindelse med Storsjøkatten sin utstilling i Østersund. Et populært og kjærkomment treffpunkt hvor alle var gjester.

*I 2013 feiret klubben 40-års jubileum. Dette ble høytidelig markert med NRRs Årets Katt-utdeling, lagt til utstillingen og alle vinnerne ble presentert i bildegalleri på skjerm, presentert på catwalk med flott premiering i Autronicahallen.

*På høsten inviterte klubben til selskap i Trondheim befalsforenings fasjonable lokaler bak Vår Frue Kirke. Flere tidligere medlemmer ble invitert. Samt Eva og Erling Minde fra NORAK var til stede. Klubben ordnet med god mat og underholdning. 

*Klubben tildelte Hilde og Bjørn Andersen æresmedlemskap for sin innsats gjennom mange år.

*Trønderkatten hadde 2 stk. visninger på Stjørdal; i 2011 i Lokstallen og i 2015 på Remyra.

*I 2017 arrangerte klubben Scandinavian Winner Show på Scandic Lerkendal, hvor lange forberedelser og stor oppslutning var helt nødvendig.

En fantastisk opplevelse og et enestående show hvor alle jobbet godt.

Dette winnershowet ble av noen omtalt som tidenes utstilling på norsk jord.

*10-året ble avsluttet med utstillingene i palmehelga i 2018 og 2019 i Autronicahallen.

 

2000-tallet

Klubben gikk etter hvert over til 1 utstilling pr. år.

Det ble arrangert sommerfester og nyttårsfester med god oppslutning.

Flere haller ble benyttet ved utstillingene, bl.a. Fokushallen, 3T-hallen og Nidelvhallen, før Autronicahallen ble et selvskrevent førstevalg og palmehelga fast dato.

Klubben hadde flere visninger ute i distriktet, bl.a. i Levanger, på Ørland og Inderøya.

 

1990-tallet

Det var økende tilslutning i kattemiljøet, og en kort periode var det 4 klubber i byen;

Trønderkatten ( NRR), Katteklubben Midt-Norge (NRR), St.Olavskatten ( søkte om opptak i NRR, men ble ikke opptatt) og Nidaros katteklubb.

I tillegg ble Sagakatten( Nord-Trøndelag ) søkt og opptatt i NRR. Også her med utgangspunkt i flere aktive medlemmer fra Trønderkatten.

Antall utstillinger var hyppige og klubben arrangerte 2 utstillinger pr. år.

*I 1993 feiret klubben sitt 20-årsjubileum. Klubben arrangerte NRR sin GF på fasjonable Royal garden hotel.

*Flere bussturer ble gjennomført til andre utstillinger, bl.a. til Ørnskjøldsvik, Umeå, m.fl.

 

*Utstillinger på 90-tallet ble bl.a. gjennomført på Royal garden hotel og Nidelvhallen.

 

*Visninger og klubbmesterskap ble avholdt i distriktet, bl.a. på Oppdal, Røros og Bjugn. Det var også visninger i byen som klubben deltok på; Drive-In-utstilling på Nordre gt, visning av svarte katter på fredag den 13.

1980-tallet

Antallet medlemmer økte og spesielt Norsk Skogkatt ble en populær rase med mange entusiaster og flere oppdrettere.

Utviklingen med flere nye raser som kom til; Rex, Abyssiner m.fl. fikk sine tilhengere.

 

I 1983 feiret klubben sitt 10-årsjubileum. Dette ble arrangert på Storstua i Høyblokka på Risvollan. Laila Vorvik og Solveig Lie ble takket for innsatsen og utnevnt til æresmedlemmer.

 

Utstillinger ble arrangert årlig, klubben arrangerte en egen utstillingskomité. Utstillinger ble arrangert i bl.a. Nidarøhallen, Charlottenlundhallen og Leangen Ishall.

På den tiden var det vanlig at utstillerne kunne la katten overnatte i utstillingsburet slik at klubben måtte ha rullering på nattevakt med skifte kl. 24.

De som tok med seg katten hjem, la en lapp i buret som informasjon til nattevakten.

 

Trondheim fikk sin andre katteklubb; Katteklubben Midt-Norge i 1986, hvor noen av Trønderkattens medlemmer gikk ut og stiftet den nye klubben. KKMN måtte arrangere sine arrangement utenfor Trondheim de første årene.

 

Vestkystkatten(Kristiansund) ble etablert med støtte av Trønderkatten til å arrangere kattevisning( 1984), da Trønderkatten hadde så mange medlemmer lokalisert der at de kalte seg «Trønderkatten vest «

 

Trønderkatten skattefond ble etablert , for veldedige formål.

 

Lokale visninger/klubbmesterskap ble arrangert ute i distriktene flere ganger, bl.a. i Steinkjer og Dampsaga.

 

Burpoolen ble etablert av forbundet, slik at klubbens bur ble pensjonert fra internasjonale arrangement, og kun brukt til lokale visninger og klubbmesterskap

1970-tallet

Trønderkatten ble stiftet av Laila Vorvik, etter at hun i flere år hadde vært medlem i NORAK.

Trondheim hadde ingen egen klubb, så etter en annonse i avisen; « bli med å starte katteklubb», samlet noen entusiaster seg og stiftelsesmøtet ble avholdt på Britannia hotel for Trønderkatten Rasekattklubb.

 

Den første utstillingen ble avholdt på Folkets Hus med god bistand fra kattevenner som tok turen opp fra Oslo/NORAK med bur og utstyr.

 

Så ble det årlig utstilling i Arbeiderforeningen ( Almas Danseskole) til og med 1979, hvor logistikken var arbeidsom. Bord ble leid fra Nidarøhallen. Biler ble parkert på Leuthenhaven, hvor alt måtte bæres fra og til ved opp/nedrigg.

Dette var en tid i dugnadens tegn. Medlemsposten ble formulert på skrivemaskin med kulehode og rettetast og  stensileringsmaskin til produksjon.

Medlemsmøtene ble avholdt på Kalvskinnet.William Lie jobbet ved VELO, der det etter hvert ble produsert egen bur til klubben, medaljer, fat og ulike premier med klubblogo.

Klubben startet sitt eget medlemsblad Kattspeilet , som ble trykket i over 35 år. 

Klubblogoen ble tegnet av Torbjørn Aar, som tegnet flere utkast, der det ene utgangspunktet i dag fortsatt er klubbens logo.

Scandic Lerkendal
Autronica-hallen
Fokushallen ( nå Kotenghallen)
Trondheim Arbeiderforening
Folkets hus